טמ"מעריכה

  1. טוב מותי מחיי.
  2. טכנאי מערכות מחשוב.
  3. טכנאי מערכות תקשורת נתונים מתקדמות.
  4. טכנאי מזרונים מתנפחים.