ט"אעריכה

  1. טביעת אצבע.
  2. תעופה טיס אוטומטי.
  3. טווח-ארוך.