• שורש זה מחולק לשני שורשים נפרדים. שורשים אלה התפתחו ממקורות שונים או שהוראותיהם התרחקו זו מזו במידה רבה:
  1. ח־ס־ן א - חיזוק.
  2. ח־ס־ן ב - שמירת חפצים.