חמבח"שעריכה

  1. חלקים מתאימים במשולשים חופפים שווים.

ראו גםעריכה