חטפתו שינה

חטפתו שינהעריכה

  1. נרדם.
    • רציתי לשלוח לך אימייל אבל חטפני שינה.

מקורעריכה

  • "חטפתו שינה ולא קרא, הרי זה מתחייב בנפשו" (מסכת אבות דרבי נתן, נוסחה ב, פרק ג)
  • "חייב אדם לעסוק בהלכות הפסח וביציאת מצרים, ולספר בניסים ובנפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא לאבותינו, עד שתחטפנו שינה". (שו"ע תפא, ב).

הסברעריכה

השינה מתוארת כדבר אקטיבי שחוטף את הכרתו של האדם, כאילו בניגוד לרצונו.

מקבילותעריכה

  • באנגלית - fall to sleep. (נפל לשינה, שקע בשינה)

ראו גםעריכה