חו"פעריכה

  1. חילוץ ופינוי.
  2. חוליה פיקודית (בחיל הרפואה)