חו"דעריכה

  1. חוות דעת.
  2. חווֹת דעת (חיבור הלכתי)

מידע נוסףעריכה

  • נהוג לעתים לכתוב ראשי תיבות אלו גם כחוו"ד.