חו"בעריכה

  1. חכמה ובינה.
  2. חריף ובקי.
  3. חזק וברוך.