חהלל"י

חהלל"יעריכה

  1. "חכמים המה להרע ולהיטיב לא ידעו".