חה"סעריכה

  1. חג הסוכות.
  2. חול המועד סוכות.
  3. חיל הספקה.