השורש ח־ד־שׁ הוא שורש מגזרת השלמים.

נטיות הפעלים

עריכה
ח־ד־שׁ עבר הווה/בינוני עתיד ציווי שם הפועל
קַל
נִפְעַל
הִפְעִיל
הֻפְעַל -אין- -אין-
פִּעֵל חִדֵּשׁ מְחַדֵּשׁ יְחַדֵּשׁ חַדֵּשׁ לְחַדֵּשׁ
פֻּעַל חֻדַּשׁ מְחֻדָּשׁ יְחֻדָּשׁ -אין- -אין-
הִתְפַּעֵל הִתְחַדֵּשׁ מִתְחַדֵּשׁ יִתְחַדֵּשׁ הִתְחַדֵּשׁ לְהִתְחַדֵּשׁ