חדק (שורש)

השורש ח־ד־ק הוא שורש מגזרת השלמים.

נטיות הפעליםעריכה

ח־ד־ק עבר הווה/בינוני עתיד ציווי שם הפועל
קַל
נִפְעַל
הִפְעִיל
הֻפְעַל -אין- -אין-
פִּעֵל חִדֵּק מְחַדֵּק יְחַדֵּק חַדֵּק לְחַדֵּק
פֻּעַל -אין- -אין-
הִתְפַּעֵל הִתְחַדֵּק מִתְחַדֵּק יִתְחַדֵּק הִתְחַדֵּק לְהִתְחַדֵּק