חד"תעריכה

  1. חדושי תורה.
  2. חדר תדריכים.
  3. חדר תיאטרון.