חברה קדישא

חֶבְרָה קַדִּישָׁאעריכה

  1. [ארמית] חברה קדוֹשה.
  2. [יהדות] אנשים העוסקים בקבורת המת.

מקורעריכה

  1. בכל מקום בעולם בו קיימת קהילה יהודית הקוברת לפי הכתוב בהלכה, קיימת גם חברה קדישא. אלו אנשים שדואגים לקבורה יהודית נאותה, ומשום שהם עושים חסד של אמת, ולא מצפים לגמול מן המתים, הם כונו במספר שמות: "גומלי חסדים", "חברת גמילות חסדים", "חברת גומלי חסד ואמת", "חברת גומלי חסד של אמת" ו"מתעסקים". בנוסף לתפקיד זה, הם נהגו לבקר חולים ולספק מזון ותרופות לאבלים ולנזקקים.
    בז' באדר (יום מותו של משה רבינו) או בט"ו בכסלו הם מתכנסים בבתי הקברות, מתענים ומבקשים מהמתים למחול להם במקרה שלא נהגו בהם בכבוד הראוי. בסיומה של התענית הם משתתפים במשתה גדול ושמח.

ראו גםעריכה