ח"פעריכה

  1. חונה פה.
  2. חברה פרטית.
    הכינוי הנפוץ לחברה הנרשמת ברשם החברות בישראל, ואשר שתי הספרות הראשונות של מספר הזיהוי שלה הן 51.
  3. חד-פעמי.