זנול"ח

זנול"חעריכה

  1. (יהדות) זה נהנה וזה לא חסר.