פתיחת התפריט הראשי

זמב"חעריכה

  1. זוויות מתאימות במשולשים חופפים.