ז"פעריכה

  1. זמן פירעון. התאריך הרשום על שטר סחיר כגון שיק (צ'ק) או שטר-חוב (שט"ח), שבו מיועד השטר להצגה לצורך פירעון. לא ניתן לפרוע את השטר לפני שמגיע זמן הפירעון.
  2. זהוי פלילי.

ראו גםעריכה