ז"עעריכה

  1. זכר עולם.
 
לוח זכרון בבית כנסת הארי בצפת