ועי"עעריכה

  1. וחוסה על ישראל עמך (מפיוטי הסליחות).