פתיחת התפריט הראשי

וע"רעריכה

  1. (צה"ל, רפואה) וועדה רפואית.