פתיחת התפריט הראשי

ונ"לעריכה

  1. ונראה לומר.
  2. ונקל להבין.