ולהשיונעב"ט

ולהשיונעב"טעריכה

  1. ולהשומע יונעם ותבוא עליו ברכת טוב.