ויקימילון:רובד לשוני

רקעעריכה

לאותה המילה יכולות להיות הגדרות שונות בתקופות זמן שונות. "תקופת זמן" של שימוש בשפה נקראת רובד. על מנת להסב את תשומת לב הקורא לרובד שבו הגדרה מסוימת היתה מקובלת, יש להשתמש ב-{{רובד}}.

הרובד הלשוני ייבחר אך ורק מתוך רשימה סגורה של שמות רבדים אפשריים:

 1. לשון המקרא.
 2. לשון חז"ל.
 3. לשון ימי הביניים.
 4. עברית חדשה.

סיווג אוטומטי של הערכים בויקימילון לפי רבדים ניתן למצוא תחת קטגוריה:רבדים לשוניים.

פערים קיימים בין המדיניות הנוכחית (הרצויה) למצב בפועלעריכה

(כותרת זו ממוקמת כאן באופן זמני ולא תהיה חלק מהנוהל הסופי.)

 1. לא קיימת תבנית עבור הוראות שימוש.
 2. רוב ההגדרות במילון לא כוללות ציון רובד.
 3. תבנית {{משלב}} מציינת כעת הקשרים, רבדים והוראות שימוש - ללא הפרדה.

הנחיות לכותביםעריכה

יש לעשותעריכה

 1. יש לציין את הרובד הלשוני בכל הגדרה - הרובד הלשוני שיצויין הוא הרובד הקדום ביותר שבו המילה שימשה במשמעות זו.
 2. משמעות שאינה בשימוש כיום תצוין באמצעות {{שימוש}}. לדוגמה:
  #{{רובד|לשון המקרא} {{שימוש|ארכאי}} כאן תבוא ההגדרה שכבר אינה בשימוש.
 3. להחליף את תבנית משלב בתבניות {{רובד}}, {{הקשר}}, {{שימוש}} הרלוונטיות, ואז להסירה.
  ציון אופן שימוש והקשר לשוני ייעשה על ידי התבניות המתאימות {{שימוש}}, {{הקשר}}. למשל, {{משלב|סלנג|מחשבים}} יוחלף ב־{{שימוש|סלנג}}, {{הקשר|מחשבים}}.
 4. רשימת סגורה של פרמטרים לתבנית {{שימוש}} (ארכאי, מליצי, סלנג, לא תקני) תשוייך לקטגוריות משלבים.

אין לעשותעריכה

 1. אין להמציא כינויים חדשים לרבדים לשוניים או למשלבים שבתבנית {{שימוש}}.
 2. אין להשתמש בתבנית {{משלב}}.

הנחיות למפעיליםעריכה

 1. כל שינוי מדיניות צריך לבוא לידי ביטוי בשינוי מימוש התבנית.
 2. אם שינוי המדיניות כרוך בעדכון ערכים רבים, יש להביא זאת בחשבון על מנת לשמור על האחידות במילון.

ראו גםעריכה