ויקימילון:ערכים מומלצים

הנוהל שלהלן אושר, אך הוחלט שלא ליישמו לעת עתה לאור המחסור בערכים.ערך מומלץ הוא דף בוויקימילון, המכיל לפעמים יותר מערך אחד, שהקהילה רואה בו אחד הטובים ביותר במילון. ערך מומלץ הופך כזה בעקבות הצבעה והוא מופיע בדף הראשי למשך ימים אחדים, במועד הנקבע מראש.
יש להציע ערכים חדשים בדף ויקימילון:ערכים מומלצים/הצעות.

מה נדרש מערך מומלץ?עריכה

  1. סעיפים מלאים רבים ככל האפשר. הסעיפים אשר חייבים להיות מלאים הם ההגדרה, הניתוח הדקדוקי, המשפטים לדוגמה, האטימולוגיה והתרגום לאנגלית (בעמוד הראשי גם יופיעו התרגומים לערבית ולרוסית, שתי השפות המדוברות ביותר בישראל לאחר העברית, אם הם קיימים).
  2. תמונה או איור המסייעים בהסברת הערך.
  3. הסכמה רחבה לגבי התכנים המופיעים בו, כלומר ערכים העלולים להוות מקור למחלוקות אידאולוגיות או סוציולוגיות לא יהפכו מומלצים.
  4. עריכה בידי שני ויקימילונאים לפחות.
  5. רצוי כי הערך יכלול פרט פיקנטי כלשהו, כגון אטימולוגיה מעניינת, הגדרה לא-סטנדרטית או סעיף "הידעת?" מעשיר.

כיצד בוחרים ערך מומלץ?עריכה

הצעה תוגש בעמוד המיועד לכך (מצוין לעיל) ורק על ידי ויקימילונאי אשר לא היה התורם הדומיננטי לערך. אין להציע ערכים אשר אינם עונים לקריטריונים שנכתבו בסעיף הקודם.
לאחר הגשת בקשה לקבוע כי ערך כלשהו יומלץ, תיערך הצבעה בדף המתאים. אם יתקיימו שני התנאים הבאים, הערך ייווסף אל רשימת הערכים המומלצים שבועיים לאחר שהוצע:

  1. נרשמו לפחות 5 הצבעות חוקיות. רק משתמשים שביצעו למעלה מחמישים עריכות ובעלי ותק של שלושה חודשים לפחות בוויקימילון רשאים להצביע. כמו כן חל איסור על הצבעה באמצעות טרולים או בובות קש. ראוי כי התורם הדומיננטי לערך הנידון יימנע מן ההצבעה.
  2. רוב של למעלה מ-50% בעד המלצה על הערך.

אם לאחר שבועיים לא קוימו התנאים הנזכרים לעיל יוסר הערך מרשימת ההצעות. ניתן להציע את הערך פעם נוספת לאחר שני שבועות צינון.