ויקימילון:משלב לשוני

נא לא לערוך!
הבהרה: דף זה איננו מדיניות רשמית של ויקימילון, אלא רק טיוטת הצעה למדיניות כזו. ההנחיות בדף זה אינן מחייבות. הדיון בנוגע להצעה זו מתנהל בדף השיחה.
Nuvola apps kcmpartitions.png יש להשלים ערך זה
ערך זה עשוי להיראות מלא, אך הוא אינו שלם, ועדיין חסרים בו סעיפים מהותיים. הנכם מוזמנים להשלים את הסעיפים החסרים ולהסיר הודעה זו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

רקעעריכה

המשלב הלשוני ייבחר אך ורק מתוך רשימה סגורה של שמות משלבים אפשריים:

  1. מליצי.
  2. לשון גבוהה.
  3. לשון הדיבור.
  4. סלנג.

פערים קיימים בין המדיניות הנוכחית (הרצויה) למצב בפועלעריכה

(כותרת זו ממוקמת כאן באופן זמני ולא תהיה חלק מהנוהל הסופי.)

  1. התבנית {{משלב}} משמשת בערכים רבים לציון עגה/תחום/הקשר, כלומר מועברים אליה פרמטרים שחורגים מן הרשימה הסגורה שלעיל.

הנחיות לכותביםעריכה

יש לעשותעריכה

אין לעשותעריכה

  1. אין להמציא כינויים חדשים משלבים לשוניים.

הנחיות למפעיליםעריכה

  1. כל שינוי מדיניות צריך לבוא לידי ביטוי בשינוי מימוש התבנית.
  2. אם שינוי המדיניות כרוך בעדכון ערכים רבים, יש להביא זאת בחשבון על מנת לשמור על האחידות במילון.

ראו גםעריכה