ויקימילון:זכויות יוצרים - שאלות ותשובות

כולנו חפצים לראות בהתפתחות מהירה של ויקימילון, ותבוא הברכה על כל העוסקים בכך, אך כאשר אנו תורמים להתפתחותו של ויקימילון, חשוב מאוד להקפיד שלא לפגוע בזכויות יוצרים. נושא זה חשוב תמיד, אך בוויקימילון חשיבותו גדולה כפליים, כיון שוויקימילון מעניק לגולשים רשות לצטט ממנו הלאה, ולכן מי שמוסיף ערך לויקימילון תוך הפרה של זכות יוצרים מחטיא את הרבים, שיצטטו ערך זה בתום לב, מבלי לדעת שבכך הם משתמשים ברכוש גנוב. מלבד העבירה על החוק והעוול שנעשה לבעל זכות היוצרים, בעת העתקה שאינה מורשית, כל ערך שמועתק לויקימילון ממקום אחר, פוגע אנושות במוניטין שלו, ומרתיע אנשים שהקפדה על זכויות יוצרים יקרה ללבם, מלהצטרף לכותבי ויקימילון.

להלן מספר הנחיות כלליות לשמירה על זכויותיהם של יוצרים אחרים. שימו לב לכך שדף זה אינו מהוה תחליף ליעוץ משפטי.

כלליעריכה

מה מוגן בזכויות יוצרים?עריכה

כל יצירה שאדם יצר, בין אם פורסמה (בספר, בעיתון, באינטרנט וכדומה) ובין אם לא פורסמה מוגנת על פי חוק. בין אם מדובר בציור, צילום, סרט, תוכנית טלוויזיה, צעדים של ריקוד. הגנת זכות היוצרים חלה הן על היצירה השלמה, והן על חלקים ממנה.

מה לא מוגן?עריכה

רעיון, נתון, עובדה, או ידיעה חדשותית.

האם שימוש הוגן בתמונה או מלל מפר זכויות יוצרים?עריכה

בהגדרה שימוש הוגן הינו הפרה של זכויות יוצרים.

המחוקק מאפשר הפרה זו בצורה מוגבלת ולמטרות לימודיות בלבד.

על פי כללי שימוש הוגן כאשר לוקחים תמונה (או מלל) מבעל הזכות מבלי רשותו, חייבים לקחת חלק קטן מהמלל או תמונה אחת מתוך תמונות רבות (לכל היותר שתים מאתר), לציין מיהו בעל הזכויות (במקרה של תמונה הלקוחה מאתר אינטרנט) ולרשום גם בערך עצמו מהיכן התמונה. יש לציין שהתמונה מוגנת בזכויות יוצרים, ולציין שהיא מוצגת במסגרת כללי שימוש הוגן - המשמעות היא, שבניגוד לרוב התמונות בויקימילון, אין להשתמש בה לכל צורך שהוא באופן חופשי, אלא רק לצרכים לימודיים שאינם מסחריים. בויקיפדיה באנגלית יש הנחיה (שהם לא ממלאים אחריה) למחוק תמונות כאלה.

ראה גם זכויות יוצרים#טיפול הוגן.

מתי פגה זכות היוצרים?עריכה

ככלל, הדבר משתנה ממדינה למדינה וממדיום למדיום. בעיקרון, במדינת ישראל זכות היוצרים על יצירה פוקעת בתום 70 שנים ממות המחבר.

מילוןעריכה

האם מותר להשתמש בהגדרות המופיעות במילוןעריכה

על ההגדרות יש זכויות יוצרים. הגדרה יפה טובה וקצרה היא בעצמה יצירה סיפרותית מוגנת, ולכן אין להעתיק הגדרה ממילונים. אפשר אבל להגדיר את המילים מחדש.

האם מותר להשתמש באטימולוגיה המופיעה במילוןעריכה

אם מופיע במילון המקור ההיסטורי של מילה הרי זה עובדה וניתן להשתמש בה בויקימילון.

האם מותר לסרוק מילונים ולהעתיק מהם את ראשי התיבות שמופיעים בהם?עריכה

לסרוק אסור - זה מיפר זכויות יוצרים.

ראשי התיבות עצמם ומה משמעותם אינם מוגנים בזכויות יוצרים כיוון שהם מהווים חלק מהשפה. אין מחלוקת ש"תפו"ז" זה תפוח זהב - ואין על זה זכויות יוצרים. ולכן אין כל מניעה להשתמש במילונים ולהכניס ראשי תיבות לויקימילון.

מאמרים בעיתוןעריכה

האם אפשר להעתיק מאמר מעיתון?עריכה

המאמר מוגן בזכויות יוצרים ואין להעתיק אותו. העובדות במאמר אינן מוגנות. אין זכויות על עובדות ואפשר להשתמש בהן ולכתוב באמצעותן ערך מקורי.

תמונותעריכה

מהיכן אני יכול להעלות תמונות?עריכה

רשימת אתרים המתירים שימוש חופשי בתמונות שבהם מופיעה בדף העזרה ויקיפדיה:מקורות לתמונות.

כיצד אני יודע אם תמונה מוגנת בזכויות יוצרים?עריכה

כעיקרון כל יצירה אומנותית מוגנת בזכויות יוצרים. זכויות אלה פגות לאחר זמן הקבוע בחוק. כמו כן בעל הזכות יכול לוותר עליהן לטובת הציבור.

חוקים אלה משתנים ממדינה למדינה.

בישראל, ההגנה על צילומים (בין אם מקורם בישראל ובין אם מקורם בארץ אחרת) פוקעת חמישים שנה אחרי יצירת הנגטיב (או במקרה של תמונה שהונפקה על ידי מוסד של המדינה, חמישים שנה לאחר פרסומה). החוק בארה"ב ובחלק ממדינות אירופה קובע תקופה של שבעים שנה ממות היוצר.

האם אני יכול לצלם יצירת אומנות - לדוגמא: פסל ולהעלות את התמונה?עריכה

צילום של יצירה המוצגת לקהל מהווה יצירה חדשה. אם הצלם רוצה להעלות את התמונה תוך ויתור על זכויות היוצרים אין עם זה בעיה. שימו לב שיש מוזיאונים האוסרים על צילום בתחומם, ואז הצילום מהווה הפרת חוזה בין התייר המצלם למוזיאון - אך לא הפרת זכויות יוצרים.

האם אפשר לסרוק דף מעיתון?עריכה

תצלום מעיתון הינו ככל תצלום אחר. דף מעיתון מהווה יצירה בפני עצמה (של עורכי העיתון) וגם אותו אי אפשר לסרוק, שלא לפי כללי שימוש הוגן (וככלל אסור להעלות דף סרוק לויקימילון).

ראה גםעריכה

הבהרה: המידע בוויקימילון נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו יעוץ משפטי.