ויקימילון:דף מוגן

דף מוגן הוא דף שמפעילי מערכת בלבד יכולים לערוך. הגנה שכזו על דפים סותרת את עקרונות הוויקי של ויקימילון ועל כן יש להשתמש בה באופן זהיר, ורק כאשר אין ברירה אחרת.

הגנה על דפים תופעל רק במקרים הבאים:

  • השחתה ברורה: במקרה שבו משחיתים הורסים דף ספציפי לאורך תקופה מתמשכת, יש להפעיל על הדף הגנה כדי למנוע את המשך השחתתו.
  • מלחמת עריכה:, מפעילי המערכת יחליטו ביניהם האם יש צורך לנעול את הדף לפרק זמן קצוב, בכדי להרגיע את הרוחות ולנתב את הפעילות לאפיקי תרומה לויקימילון. מובן שאם אחד המעורבים במלחמת העריכה הוא מפעיל אין כל טעם בנעילה.
    שימו לב: אין לעשות שימוש בסמכויות מפעיל בעת עימותים עם ויקימילונאים אחרים, גם אם הם טועים. במקרה של מלחמת עריכה בה אחד מן המעורבים הוא מפעיל, חל עליו איסור מוחלט להגן על הערך בעצמו. במידה והמפעיל המעורב מאמין שיש צורך להגן על הדף, עליו לבקש ממפעיל אחר שיעשה זאת עבורו.

הוראות למפעילי מערכת

עריכה
  • כדי להגן על הדף, לחצו על הלשונית "הגן על הדף". חובה עליכם לספק נימוק בשדה ה"סיבה:", אחרת לא תופעל הגנה. התקציר המומלץ הוא "ראו סיבות בדף השיחה", שכן יש חשיבות רבה לכך שתופיע סיבה בדפי השיחה [ראו בסעיפים הבאים].
  • הוסיפו בתחתית הדף את הטקסט {{מוגן}}, עם תקציר העריכה: "דף מוגן".
  • במידה ולא התקיים דיון בדף השיחה, וההגנה הופעלה בעקבות סדרת השחתות בלי שוויקימילונאים נוספים הספיקו להתערב, הוסיפו הערה לדף שיחה עם הסבר קצר. החשיבות לכך רבה, משום שתג ההגנה מפנה את הקוראים לדף השיחה.
  • יש לעשות מאמץ להסיר את ההגנה מהר ככל האפשר, משום שאחד מהעקרונות החשובים של ויקימילון הוא האפשרות של כל אחד לערוך בו דפים.

רשימת דפים מוגנים

עריכה

דפים מוגנים באופן קבוע

עריכה

זוהי רשימת דפים מוגנים שההגנה עליהם לא תוסר לעולם (או לפחות לא בטווח הזמן הנראה לעין):

עמוד ראשי
משום שהעמוד הראשי הוא העמוד הבולט ביותר בוויקימילון, ועקב כך מועד להשחתה יותר מדפים אחרים, הוחלט להגן עליו. במקרה של אי-הסכמה עם תוכנו של העמוד הראשי, נא להפנות הערות והארות לדף השיחה שלו.
הודעות המערכת
משנות את ממשק האתר. מוגנות באופן קבוע, כחלק ממערכת מדיה-ויקי.
גליונות CSS אישיים
כל משתמש רשום רשאי ליצור לעצמו קובץ CSS ובו תכונות שישפיעו על תצוגת האתר רק בחשבון שלו. לאור הרגישות הרבה של דפים אלו (שכן עריכתם ע"י משחיתים עשויה להשבית כליל את יכולת הפעילות של בעל הדף), מומלץ בחום להגן עליהם על-ידי בקשה במזנון ממפעיל מערכת.

דפים מוגנים

עריכה