ויקימילון:בעיות בזכויות יוצרים

דף זה נועד לרישום ודיון בחשדות על הפרת זכויות יוצרים בוויקימילון, כולל דפים ותמונות שחשודים כהפרות זכויות יוצרים. דף זה אמור להתאים לעקרונות וקווים מנחים בויקימילון, אך אם קיימת סתירה ביניהם האחרון הוא המכריע.

אם אתם רושמים כאן דף או תמונה, הקפידו לעקוב אחר ההוראות בסעיף "הודעה על הפרת זכויות יוצרים" להלן. דפים צריכים להיות רשומים כאן לפחות 7 ימים לפני קבלת החלטה.

חלופותעריכה

בנוסף להעמדת הפרות כמועמדות למחיקה, יכולתם:

  • להחליף את תוכן המאמר בתוכן חדש (משוכתב) משלכם: אפשר לעשות זאת בדף זמני, כדי ש"גרסת ההפרה" המקורית תוכל להימחק על ידי מפעיל מערכת. גרסאות זמניות צריכות להיכתב בדף כמו [[שם הדף/זמני]]. אם יסתבר שהמקור אינו הפרה, ניתן יהיה למזג את השניים.
  • לכתוב לבעלים של הזכויות על החומר ולבדוק אם הם נתנו רשות (או אולי בעצם הם שפרסמו אותו כאן!).
  • לבקש רשות — ראו ויקימילון:נוסח קבוע לבקשת רשות, ויקימילון:אישור רשות.

הודעה לבעלי זכויות יוצריםעריכה

אם אתם סבורים שוויקימילון מפר את זכויות היוצרים שלכם, אתם יכולים להעלות את הבעיה בסוף דף זה. לחילופין, אתם יכולים אישית לפנות לממונה מטעם ויקימילון.

הודעה על הפרת זכויות יוצריםעריכה

פעולות שיש לנקוט עבור מללעריכה

הסירו את המלל של המאמר, והחליפו אותו ב:


{{הפרת זכויות יוצרים|
|מקור=<כתבו כאן את ה-URL שממנו הועתק לכאורה החומר>
}}

~~~~

תוך החלפת "<כתבו כאן את ה-URL שממנו הועתק לכאורה החומר>" בכתובת (או שם הספר או המאמר) ממנה נלקח המלל המקורי.
לאחר הזנת תבנית {{הפרת זכויות יוצרים}}, יופיע הדף ברשימה האוטומטית המקושרת לסעיף רשימת חשודים בהפרת זכויות יוצרים.

פעולות שיש לנקוט עבור תמונותעריכה

אם אתם חושדים שתמונה מפירה זכויות יוצרים, יש להסיר אותה מהמאמר שבו היא מופיעה ולהוסיף את המלל הבא לדף המידע של התמונה:

{{תמונה חשודה}}

~~~~

לאחר הזנת התבנית, יופיע הדף ברשימה האוטומטית המקושרת לסעיף רשימת חשודים בהפרת זכויות יוצרים.

ראו גם:עריכה

רשימת חשודים בהפרת זכויות יוצריםעריכה

  • רשימה אוטומטית: כאן