ודפח"חעריכה

  1. ודברי פי חכם חן.
    • 'גם משה רבנו כשיקום לתחייה אשר תהיה בפסח, מיד ישיר שירת הים כאילו נעשה הנס עכשיו, ודפח"ח' - מתוך "הפטרת שבת חול המועד פסח" מאת הרב צבי סלושץ באתר "דעת".