ובחז"ו

ובחז"ועריכה

  1. ובספר חיים זכרנו וכתבנו (מפיוטי הסליחות).
  2. ובספר חיים זכרנו וחתמנו.