הַנָ"ל

  1. הנזכר לעיל.
  2. הנראה למעלה.
  3. הנזכר לפני.
  4. הנזכר למטה.