השורש ה־ו־ה הוא שורש מגזרת השלמים. חילופי לה־י־ה

נטיות הפעלים עריכה

ה־ו־ה עבר הווה/בינוני עתיד ציווי שם הפועל
קַל הָוָה הוֹוֶה יְהַוֶה
נִפְעַל
הִפְעִיל
הֻפְעַל -אין- -אין-
פִּעֵל הִוָּה מְהַוֵּה יְהַוֶּה לְהַוּוֹת
פֻּעַל -אין- -אין-
הִתְפַּעֵל הִתְהַוָּה מִתְהַוֶּה יִתְהַוֶּה הִתְהַוֵּה לְהִתְהַווֹת