השורש ה־ו־ה הוא שורש מגזרת השלמים. חילופי לה־י־ה

נטיות הפעלים

עריכה
ה־ו־ה עבר הווה/בינוני עתיד ציווי שם הפועל
קַל הָוָה הוֹוֶה יֶהְוֶה
נִפְעַל
הִפְעִיל
הֻפְעַל -אין- -אין-
פִּעֵל הִוָּה מְהַוֶּה יְהַוֶּה לְהַוּוֹת
פֻּעַל -אין- -אין-
הִתְפַּעֵל הִתְהַוָּה מִתְהַוֶּה יִתְהַוֶּה הִתְהַוֵּה לְהִתְהַוּוֹת