הו"שעריכה

  1. הרכבה ושינוע.
  2. הוראת שעה
  3. הלל ושמאי