הב"עעריכה

  1. הכא במאי עסקינן.
    במה אנו עוסקים כאן.