ה"יעריכה

  1. השם ירחם.
  2. השם יתברך.
  3. הלכה י'.