דמי נזק

דְמֵי נֶזֶקעריכה

  1. כסף הניתן לפיצוי על נזק
    • את רוב הנזק כיסיתי בדמי הנזק שקיבלתי.

מילים נרדפותעריכה