דמים תרתי משמע

דָּמִים תַּרְתֵּי מַשְׁמַעעריכה

  1. [מליצה] דם (או בהשאלה, מאמץ) וכסף גם יחד.
    • בפרויקט הזה השקעתי דמים תרתי משמע.

מקורעריכה

  • הטייה מליצית של המשפט מהתלמוד (מסכת מגילה, דף יד ע"ב). במקור הכוונה שדמים נאמרו בלשון רבים (ולא דם יחיד כלומר של אדם אחד בהקשר ההוא) בתקופות מאוחרות ניתנה פרשנות חדשה למשפט שהרי למילה דמים במקרא יש את שתי המשמעויות הנ"ל.

מידע נוסףעריכה