דמ"שעריכה

  1. דמי משלוח.
  2. דמי שכירות.
  3. (צה"ל, משפט צבאי) דין משמעתי.
  4. דע מה שתשיב.
  5. דרך משל.