דחוה"מ

  • דחול המועד – "של חול המועד".

ראו גםעריכה