דחו"רעריכה

  1. דחילו ורחימו. בעברית: יראה ואהבה.