דו"רעריכה

  1. (ארמית, תורת הקבלה) דחילו ורחימו (יראה ואהבה).