ד"ח עריכה

  1. דרגת חופש.
    • בבעיה מישורית יש 3 ד"ח ואילו בבעיה מרחבית 6 ד"ח.
    • למפרק כדורי יש 3 ד"ח סיבוביות.
  2. דגש חזק.
  3. דפוס חדש.

ראו גם עריכה