גמר"אעריכה

  1. גבריאל, מיכאל, רפאל ואוריאל.
    ארבעת המלאכים השומרים על האדם.