גמח"טעריכה

  1. גמר חתימה טובה.

מילים נרדפותעריכה