גואצבב"א

גואצבב"אעריכה

  1. גואל צדקנו במהרה בימינו אמן.