גב"עעריכה

  1. (ערים בישראל) גבעת עדה.
  2. (משפטים) גביית עדות.
  3. (יהדות) [שו״ת] גבעות עולם