ג"אעריכה

  1. גם אני.
    • ג"א מצטרף לחזק ולאמץ ידיו של ר' אברהם (קטע מתוך עלון ארגון "שוהם יהלום").
  2. גרסה אחרת.