בקע"ת ג"ר

בִּקְעַ"ת גֵּ"רעריכה

  1. (דקדוק) י־צ־ב, י־צ־ק, י־צ־ע/י־ז־ע, י־צ־ת, י־צ־ג, י־צ־ר; שמונה שורשים הנוטים בגזרת חפי"צ.