1. ביטוי חסר משמעות
  2. בחטיבת מבצעים
  3. בחבר מרכז